top of page
Całodobowa opieka stacjonarna

Pacjenci naszej placówki to chorzy przewlekle, którzy mają zakończony proces diagnozowania, leczenia i nie wymagają hospitalizacji, lecz ze względu na swój stan zdrowia, niepełnosprawność potrzebują intensywnej, całodobowej opieki pielęgniarskiej, kontynuacji leczenia farmakologicznego, dietetycznego oraz rehabilitacji.

Opieka domowa
 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa jest to opieka nad osobami chorymi przewlekle, niepełnosprawnymi, przebywającymi w domu, którzy nie wymagają leczenia w szpitalu, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgniarskiej, udzielanej

w warunkach domowych.

Wypożyczalnia
 

Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy "Hanna" prowadzi bezpłatną wypożyczalnię sprzętu medycznego dla pacjentów objętych Pielęgniarską Opieką Długoterminową Domową Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego "Hanna".

Skontaktuj się z nami

bottom of page