top of page

Opieka domowa

Zakres świadczeń

 • pielęgnacyjne wynikające z procesu pielęgnowania,

 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu, wyrobów medycznych niezbędnych do właściwej  pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu,

 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki oraz samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością,

 • edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny,

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniemw środowisku domowym,

 • teleporady - w soboty i niedziele.

 1. Przyjęcie do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej odbywa się zgodnie z listą oczekujących. 

 2. Wizyty pielęgniarki opieki długoterminowej odbywają się nie mniej niż 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00 oraz w soboty, niedziele i w dni ustawowo wolne od pracy –tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach.

  3. Wymagane dokumenty: 

 • wniosek lekarski do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej,

 • karta oceny świadczeniodawcy (ocena pacjenta w skali Barthel). 

Zasady przyjęcia

Wykonywane czynności

 • Zastosowanie drenażu ułożeniowego, wykonanie inhalacji, oklepywanie pleców,

 • Gimnastyka oddechowa,

 • Pomiar podstawowych parametrów życiowych,

 • Pomiar glukozy we krwi,

 • Edukacja w zakresie dawkowania, samokontroli i samodzielnego wykonania iniekcji z insuliny przez pacjenta lub rodzinę,

 • Obserwacja i pomiar obrzęków,

 • Kontrola diurezy, prowadzenie bilansu wodnego

 • Kroplowy wlew dożylny na pisemne zlecenie lekarskie,

 • Podawanie leków w postaci iniekcji dożylnej, domięśniowej, podskórnej na pisemne zlecenie lekarza,

 • Wykonanie opatrunków,

 • Pielęgnacja stomii, przetoki,

 • Założenie, usunięcie, wymiana, pielęgnacja cewnika na stałe u kobiet na zlecenie lekarza,

 • Toaleta przeciwodleżynowa u chorego,

 • Pielęgnacja odleżyn i odparzeń,

 • Założenie sondy żołądkowej,

 • Pielęgnacja stopy cukrzycowej lub trudno gojących się ran,

 • Pielęgnacja rurki tracheostomijnej,

 • Prowadzenie poradnictwa żywieniowego i edukacja w zakresie żywienia dietetycznego w stanach chorobowych,

 • Wykonanie lewatywy oczyszczającej lub wlewki doodbytniczej,

 • Wykonanie kompresów i okładów,

 • Założenie suchej rurki doodbytniczej,

 • Prowadzenie ćwiczeń biernych i czynnych u pacjenta leżącego w ramach kompetencji pielęgniarki

 • Prowadzenie edukacji chorego i jego rodziny, poradnictwo w zakresie samoopieki w życiu z chorobą i niepełnosprawnością, nauka pielęgnacji i samoobsługi.

Rodzina pacjenta lub jego opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, 

leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

bottom of page