top of page

Aktualności

Unijny grant

Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (nr POWR.05.02.00-00-0001/20) realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki otrzymane w ramach projektu pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. 

Środki finansowe z projektu POWR to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. 

Medyczne Centrum Opieki „Hanna” Sp. z o.o. jako uczestnik programu podpisał umowę na powierzenie grantu. Wartość podpisanej umowy to 133.576,44zł. Środki te przeznaczone zostały na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pielęgniarek, opiekunek medycznych, fizjoterapeutów, pań kuchenkowych i pań konserwatorek, w sumie dla 20 osób. 

Zrzut ekranu 2021-08-25 o 16.15_edited.jpg
bottom of page