top of page

Dla pacjentów

Opieka stacjonarna

Pacjenci naszej placówki to chorzy przewlekle, którzy mają zakończony proces diagnozowania, leczenia i nie wymagają hospitalizacji,

lecz ze względu na swój stan zdrowia, niepełnosprawność potrzebują intensywnej, całodobowej opieki pielęgniarskiej, kontynuacji leczenia farmakologicznego, dietetycznego oraz rehabilitacji.

Opieka domowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa jest to opieka nad osobami chorymi przewlekle, niepełnosprawnymi, przebywającymi w domu, którzy nie wymagają leczenia w szpitalu, jednak ze względu

na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgniarskiej, udzielanej w warunkach domowych.

Wypożyczalnia

Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy "Hanna" prowadzi bezpłatną wypożyczalnię sprzętu medycznego dla pacjentów objętych Pielęgniarską Opieką Długoterminową Domową Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego "Hanna".

bottom of page